Nieuwe normen voor Airbnb-verhuurders

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) heeft nieuwe veiligheidsnormen klaar voor verhuurders die via Airbnb een slaapplaats aanbieden. Er worden boetes tot 25.000 euro voorzien voor overtredingen.

Iemand die via Airbnb zijn woning of enkele kamers wil verhuren, moet vanaf 1 april 2017 een brandveiligheidsattest voorleggen. De Vlaamse regering legde de minimale veiligheidsnormen vast waaraan particuliere verhuurders in Vlaanderen moeten voldoen.

Om een brandveiligheidsattest te krijgen, moet de verhuurder een brandblusapparaat, rookdetectors, een plannetje met de nooduitgangen en brandinstructies in vier talen voorzien. Er moeten ook twee evacuatieroutes zijn. Dat hoeven geen traditionele brandladders te zijn. In de meeste gevallen volstaat een raam dat voor de brandweer bereikbaar is als brandroute.

De veiligheidsnormen maken deel uit van de concrete uitwerking van het nieuwe Vlaamse logiesdecreet. Dat decreet werd begin dit jaar in het Vlaams Parlement gestemd en regelt alle toeristische overnachtingen. Het legt de voorwaarden vast om een hotel, een camping of een B & B uit te baten, maar evengoed het wettelijke kader voor verhuurders van een vakantiehuisje of een appartement in Vlaanderen.

Het moet ook duidelijkheid brengen voor het groeiend aantal particulieren die via onlineplatformen, zoals Airbnb, overnachtingen in hun eigen woonst aanbieden. Tot nu bevonden ze zich in een juridisch grijze zone en moesten ze veelal voldoen aan de strenge normen die ook voor professionele hotels golden. In principe althans, want in de praktijk negeerden de meeste particuliere verhuurders de wetgeving.

De uitvoeringsbesluiten van Weyts moeten nog voor een advies naar de Raad van State. Normaal treedt het nieuwe logiesdecreet in april 2017 in werking. Vanaf dan moet eenieder die een commerciële overnachting in Vlaanderen aanbiedt, zich online registreren op het Vlaamse logiesinformatiesysteem.

‘Tot nu toe moest het grootste deel van de logiesverstrekkers zich niet alleen aanmelden, maar ook wachten op een vergunning vooraleer ze mochten beginnen’, zegt Cathy Coudyser, Vlaams Parlementslid voor de N-VA en een van de initiatiefneemsters van het logiesdecreet. ‘Met de nieuwe regels is die vergunning niet meer nodig.’

Na registratie kan de verhuurder onmiddellijk van start gaan. Bij een controle moet hij wel een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, een brandveiligheidsattest dat door de lokale brandweer werd toegekend en een bewijs van goed zedelijk gedrag voorleggen.

Vlaams minister Weyts denkt niet dat de regels voor sporadische verhuur te strikt worden. ‘We vereenvoudigen de administratie voor iedereen die toeristische overnachtingen aanbiedt’, zegt hij. ‘Het is logisch dat iemand die daar geld mee verdient zich aan een aantal minimale vereisten moet houden. Er is een basisdrempel voor brandveiligheid en het gerechtelijk verleden van een uitbater waar we niet onder gaan.’

Die basisregels gelden voor iedereen, zelfs voor wie een zetelbed in zijn living verhuurt. Voor uitbaters die meer dan twaalf slaapplaatsen aanbieden, of meer dan zes verhuureenheden, gelden bijkomende veiligheidsnormen. Ook wie de beschermde benaming van hotel of bed and breakfast claimt, moet aan extra voorwaarden voldoen.

Wie niet in orde is, riskeert boetes van 250 tot 25.000 euro. Ook Airbnb-verhuurders die zich niet registreren, dreigen tegen de lamp te lopen. De nieuwe regels laten de overheid toe om voor gerichte controles, adressen op te vragen bij tussenpersonen zoals Airbnb.

Toch is het niet Weyts bedoeling om meteen zwaar te sanctioneren. ‘Er komt een overgangsperiode voor wie zich voor 1 april registreert. Ze zullen nog niet onmiddellijk alle nodige documenten moeten voorleggen. De bedoeling is ook dat de controleurs vooral een coachende rol aannemen en niet gaan zeuren over details.’

Airbnb zelf was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, maar in de sector viel te horen dat ze vrede kunnen nemen met het wettelijk kader dat de onzekerheid wegneemt.

Als de brandnormen in specifieke gevallen te strikt blijken te zijn biedt de nieuwe regelgeving ruimte om uitzonderlijk toch een brandveiligheidsattest te krijgen. Dat moet particulieren de nodige flexibiliteit bieden.

Aan welke voorwaarden moet de Vlaamse Airbnb-verhuurder voldoen?

Van toepassing vanaf 1 april 2017 tot maximum 12 slaapplaatsen. Wie meer bedden aanbiedt, moet aan strengere regels voldoen.

 • zich online registreren
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen
 • bewijs van goed zedelijk gedrag bezitten
 • bewijzen dat hij/zij eigenaar of huurder is van de accommodatie
 • brandveiligheidsattest: minstens twee evacuatieroutes
 • een brandblusapparaat per 150m²
 • controleattesten (elektriciteit, gas, verwarming)
 • aanwezigheid plan met evacuatieroutes
 • aanwezigheid brandinstructies in vier talen (Ned., Fra., Dui., Eng.)
 • Naast de Vlaamse regels moet de Airbnb-verhuurder zijn inkomsten ook aangeven in de personenbelasting als roerend en onroerend inkomen.
 • In sommige steden en gemeenten moet ook nog de lokale toeristenbelasting betaald worden.

Ook in Gent komen er regels voor Airbnb-verhuurders, schrijft De Standaard. Het stadsbestuur wil dat huizen en flats slechts 60 dagen per jaar volledig verhuurd kunnen worden via Airbnb. In Gent zijn er zo’n 800 logies.

Bron: De Tijd

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK