Appartementprijzen hoger in 2016

Resultaten notarisbarometer 2016

Appartementprijzen hoger in 2016

In 2016 werden op de vastgoedmarkt uiteindelijk 8,2% meer transacties uitgevoerd dan in 2015. Daardoor is 2016 een absoluut recordjaar. Daarbij ging de prijs voor appartementen 3,6 procent hoger. Voor woonhuizen werden iets lagere prijzen genoteerden ten opzichte van het inflatiecijfer.

Nooit eerder sinds de lancering van de Notarisbarometer in 2009 werden er zo veel vastgoedtransacties gedaan: zowat 222.000. De stijging is vooral te zien inVlaanderen: +13,6 procent, op de voet gevolgd weliswaar door Brussel met 12,5% stijging. Wallonië komt ver achterop, met een daling van -2,8%.

De lage rentevoeten verklaren veel, aldus notaris Bart Van Opstal, woordvoerder van notaris.be: ‘Ze leidden ertoe dat heel wat jonge mensen sneller beslisten om een woning te kopen. Daarnaast is vastgoed weer populair als investering, ook in nieuwere investeringsgoederen zoals garageboxen, hotelkamers en studentenkoten.’ De vergrijzing speelt ook mee: ‘Oudere mensen verkochten hun woning en verhuisden naar appartement, serviceflat of kangoeroewoning.’

‘Wel valt op dat het verschil tussen de regio’s groter is dan ooit’, vult hij aan. ‘Je kan niet meer spreken van één vastgoedmarkt in België. Nochtans zijn de rentevoeten en de economische evolutie hetzelfde in Wallonië. Wellicht zit de verklaring in de fiscaliteit, die een regionale materie is geworden. Wallonië is het duurste gewest en laat het laagste aantal transacties optekenen.’ Wallonië trok de registratierechten op tot 15 procent vanaf het derde pand dat iemand bezit. ‘Dat doet sommige mensen die vastgoed als investering zien, mogelijk aarzelen of uitwijken naar Vlaanderen.’ Met deze nuance: ‘In het vierde kwartaal lag het aantal transacties in Wallonië wel 6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is dus af te wachten wat de trend op langere termijn zal zijn.’

In 2016 ging vooral de gemiddelde prijs van appartementen hoger. Voor een appartement werd in ons land gemiddeld 212.465 euro neergeteld, 3,6 procent meer dan het gemiddelde in 2015. In Vlaanderen ligt de stijging met 4 procent nog iets hoger tot 217.868 euro.

Opvallend is dat vooral de eenkamerappartementen duurder zijn geworden, doordat een groeiend aantal zowel jonge als oudere alleenstaanden, op zoek gaat naar wat kleinere woningen. Een eenkamerappartement kost in België gemiddeld 156.671 euro (+3,2%). Voor een tweekamerappartement was dat 207.471 euro (+1,2%) en voor eentje met drie slaapkamers 281.465 euro (+2,6%). Een tweekamerappartement kost dus gemiddeld 32,4 procent meer dan een eenkamer, en een driekamer nog eens 35,7 procent meer dan een tweekamer.

Voor woonhuizen is er een ander prijsbeeld. Over het hele land genomen, steeg de gemiddelde prijs met 0,9 procent tot 236.831 euro. In Vlaanderen was er een stijging met 0,8 procent tot gemiddeld 261.641 euro. Rekening houdend met een inflatie van 1,7 procent zijn de reële prijzen van woonhuizen zelfs lichtjes gedaald, merkt de notarissenfederatie op.

Uit de aankopen van bouwgrond kan tegenover vroeger worden afgeleid dat er kleiner wordt gebouwd, op kleinere oppervlakten. De gemiddelde prijs van een bouwgrond daalde van 150.000 naar 134.000 euro, terwijl de gemiddelde prijs per vierkante meter wel fors bleef stijgen. In Vlaanderen werd in 2016 gemiddeld 238 euro/m2 betaald (+3,8%), in Wallonië gemiddeld 88 euro/m2 (+5%).

Bron : Notarisbarometer

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK