5 jaar vrijstelling belastingen voor ombouwen winkel tot woonst

De Vlaamse regering wil de leegstand van winkelpanden efficiënter aanpakken.  In België staat zo’n 10% van de winkelpanden leeg, wat bijna het dubbele is tegenover 2009. In Oostende betreft het een 200 panden, in Gent een kleine 500 maar in Antwerpen komt men zelfs aan 1400. Vlaams minister van Financiën en Begroting, Bart Tommelein vindt dit niet langer kunnen: “Dit is één van de meest hinderlijke elementen in het straatbeeld en nefast voor de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum. Als sommige panden leeg staan, kan dit al snel voor een sneeuwbaleffect zorgen.
Er bestaat reeds een wet die bepaalt dat er drie jaar vrijstelling van onroerende voorheffing kan verkregen worden voor het ombouwen van een winkel tot een woning, maar jaarlijks zijn er slechts 30 tot 40 aanvragen omdat de voorwaarden te streng zijn: minstens 50% van de oppervlakte moest uit winkel bestaan en panden waarbij enkel het gelijkvloers als winkel werd gebruikt of waarbij hert gebouw uit 3 of meer bouwlagen bestond, vielen uit de boot. Die voorwaarden worden nu afgeschaft.
Minister Tommelein: ”Een wetgeving waar geen gebruik van wordt gemaakt kan je best afschaffen of aanpassen. Aangezien leegstand van winkelpanden nog steeds toeneemt, is deze maatregel van groot belang. Ze draagt bij tot een beter imago van een stad en zal wonen boven winkels stimuleren”.

Bron: GvA

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK