Wat betekent Kangoeroewonen ?

Wat betekent Kangoeroewonen ?

Oud en jong onder één dak: het kan. Het concept van een kangoeroewoning mixt zelfstandigheid en zorg. Van plan om dergelijke zorgwoning zelf te (ver)bouwen of te kopen? Dan hebben wij nog een beetje advies voor jou.

Het principe van kangoeroewonen of zorgwonen is eenvoudig: twee gezinnen wonen op één stuk grond. Een creatieve oplossing voor de vaak hoge grond- en bouwprijzen. In dit concept kan een oorspronkelijke woning verbouwd worden tot twee onafhankelijke wooneenheden. Zo kunnen twee gezinnen apart wonen en hun privacy behouden en toch beroep doen op elkaars hulp. Vaak zijn het ouders en kinderen die zo een win-winsituatie creëren. Maar uiteraard hoeft er niet noodzakelijk een familiale band te zijn tussen beide gezinnen. Dergelijk samenwonen kan ook geregeld worden met een huurovereenkomst of via een andere juridische afspraak.

Kangoeroewoning: financieel aspect

Een kangoeroewoning is goed voor de portemonnee. Beide gezinnen delen immers de kosten met betrekking tot het vastgoed. Daarnaast kunnen eigenaars van kangoeroewoningen rekenen op het verlaagde btw-tarief van 6 % als ze renoveren. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Zo mag het aangebouwde deel niet groter zijn dan de oorspronkelijke woning en moet het eraan vastgehecht zijn. Daarnaast mag de privéwoning niet jonger zijn dan 5 jaar.

Wat betreft de hypotheek: meestal wordt een kangoeroewoning volgens het kadaster gezien als één onroerend goed. In dat geval kunnen meerdere gezinnen de eigendom alleen in mede-eigendom kopen en zullen álle eigenaars moeten tekenen voor de lening.

Gevolgen voor je belastingen

Op je individuele belastingbrief zal je niet veel merken. Wonen in een kangoeroewoning heeft hier immers geen negatieve gevolgen. De meerdere gezinnen samen worden niet gezien als één gezin en dus blijven alle sociale uitkeringen of sociale voordelen zoals studietoelagen intact.

Voor de woonbonus zijn er wel gevolgen. Als in een kangoeroewoning meer dan één afzonderlijke woon- eenheden zijn, dan voldoen de eigenaars/ ontleners niet aan de voorwaarde “enige” eigen woning als ze eigenaar zijn van de volledige woning.

Bouwvergunning nodig?

Maak je een zorgwoning binnen een bestaande woning, dan heb je geen bouwvergunning nodig. Zijn er constructieve werken gepland (bijvoorbeeld een muur metselen), dan geldt de stedenbouwkundige meldingsplicht (zie hieronder). Enkel indien er aan de bestaande woning extra wordt bijgebouwd, is er wel een stedenbouwkundige vergunning nodig.

In Vlaanderen mag je trouwens niet zomaar elke bestaande eengezinswoning omvormen tot een meergezinswoning of 2 wooneenheden bouwen op één perceel. Dit heeft vooral te maken met stedenbouwkundige voorschriften en de bestemming van het perceel. Op heel wat percelen kan er slechts een eengezinswoning gebouwd worden. Anderzijds kan het statuut van de woning (één- of meergezinswoning) ongewenste juridische en fiscale gevolgen met zich meebrengen. Er is een hoger KI, door een huurinkomst zijn er verschillende lasten en nadelen, …

Om tegemoet te komen aan dit probleem werd onlangs het ‘zorgwonen’ ingevoerd in de wetgeving betreffende ruimtelijke ordening. Concreet kan je door het toepassen hiervan een goedkeuring krijgen (onder bepaalde voorwaarden) om een woning in twee aparte wooneenheden op te delen zonder de fiscale en juridische gevolgen ervan.

Ga in ieder geval eerst even langs bij de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente. Zij wijzen je op eventuele voorschriften die van toepassing zijn in jouw regio.

Meldingsplicht

Ga je verbouwen? Vul dan alle gegevens in op het meldingsformulier voor zorgwonen. Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, opnieuw een eengezinswoning wordt, dan meld je dat ook via het meldingsformulier.

Notaris

Ga ook even langs bij uw notaris. Heb je bijvoorbeeld een huurovereenkomst nodig of laat he het andere gezin gratis inwonen? De notaris noteert alles, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan. Zo vermijd je discussies in geval van sterfte, scheiding of verkoop.

Zoals je ziet, zijn er heel wat aandachtspunten bij het realiseren van een kangoeroewoning. Naast de praktische organisatie zijn er ook op juridisch en fiscaal gebied nog heel wat zaken te bespreken. Laat je goed bijstaan door de juiste adviseurs. Zo weet je vooraf waaraan je begint.

Bron: hebbes.be

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK