Akkoord over 3 maand huurwaarborg

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de 3 maanden huurwaarborg. Meer precies heeft zij eigenlijk een akkoord bereikt over een huurwaarborglening waaraan de voorwaarde van de 3 maanden huurwaarborg gekoppeld is.
De huurwaarborglening wordt een anonieme en renteloze lening voor huurders die hen moet toelaten vlotter een huurovereenkomst te sluiten met een private verhuurder, zegt Liesbeth Homans, Vlaams minister van Wonen.
De nieuwe huurwaarborglening komt er voor wie een gezinswoning in Vlaanderen wil huren en voldoet aan de inkomensvoorwaarden voor een bescheiden huurwoning. Er is wel geen maximum huurprijs opgegeven en het leningbedrag zal afhangen van de woonplaats en het aantal personen ten laste. De lening zal in principe op twee jaar moeten terugbetaald zijn.
Er is ook overeengekomen dat het nieuwe huurdecreet, met de nieuwe huurwaarborgregeling, pas zal ingaan op 1 januari 2019 en niet op 1 september 2018 zoals eerder de bedoeling was.
De Eigenaarsbond vzw kan u hierover alle details en te gelegener tijd de aangepaste huurcontracten bezorgen.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK