Wie is verantwoordelijk voor de herstelling bij glasbreuk: eigenaar of huurder?

De wet bepaalt dat een huurder steeds aansprakelijk is voor alle schade in zijn appartement of woning, ook voor glasbreuk, behoudens bewijs van het tegendeel. De basis hiervan zien we in artikels 1732, 1733 en 1735 van het Burgerlijk Wetboek.
Er bestaat hierdoor een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid van de huurder. Om aan dit vermoeden van aansprakelijkheid te ontsnappen, dient de huurder actief te bewijzen dat hem geen schuld treft. De huurder die geen initiatief neemt om te bewijzen dat hem geen schuld treft, zal m.a.w. aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 1754 B.W. geeft een niet-limitatieve opsomming van herstellingen ten laste van de huurder. Daarin staat ook dat de huurder verantwoordelijk is voor herstellingen aan ruiten, tenzij deze gebroken zijn door hagel of buitengewone en door overmacht veroorzaakte voorvallen waarvoor de huurder niet aansprakelijk is.
Wanneer er zich in een appartementsgebouw een schadegeval binnen de waarborg ‘glasbreuk’ voordoet, zal men zich eerst de vraag moeten stellen of het appartement al dan niet verhuurd wordt. Zo ja, zal de huurder een schadeaangifte moeten indienen bij zijn verzekeraar, die dan tussenkomt tenzij de niet-aansprakelijkheid van de huurder bewezen wordt. In dat geval zal men een tussenkomst voor de schade kunnen vragen via de blokpolis van de VME. Het is belangrijk dat de huurder een verzekering afsluit voor zijn huurdersaansprakelijkheid. Doet hij dit niet, dan riskeert hij persoonlijk op te draaien voor de schade aan het gehuurde appartement indien hij zijn niet-aansprakelijkheid niet kan bewijzen!

Als de blokpolis een afstand van verhaal t.o.v. huurders voorziet, zal ieder schadegeval (dus ook glasbreuk) rechtstreeks worden aangegeven bij de verzekeraar van de blokpolis en zal deze tussenkomen volgens de voorwaarden van de polis. De verzekeraar van de blokpolis zal vervolgens de schade kunnen verhalen op de verzekeraar van de huurder indien deze alsnog een polis ‘huurdersaansprakelijkheid’ voor zijn appartement onderschreven heeft. De verzekeraar zal bij afstand van verhaal de schade nooit rechtstreeks op de huurder kunnen verhalen.

Bron: B-Cover Building Insurance

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK