De notarisbarometer – 1ste trimester 2018

De index van de vastgoedactiviteit in de Vlaamse provincies zakte in het 1e trimester met 4,1% vergeleken met het 1e trimester 2017. De daling was voelbaar in alle Vlaamse provincies met als ergst getroffenen Oost-Vlaanderen (-7,8%) en Antwerpen (-6,4%). Daarmee is de afremming van de markt duidelijk. Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be merkt op dat de kans bestaat dat die trend aanhoudt tot de nieuwe regeling qua registratiebelasting in voege treedt (juni 2018). Daarna behoort een stijging terug tot de mogelijkheden.
Op nationaal niveau daalde het aantal vastgoedtransacties met -2% in vergelijking met het 1ste trimester 2017. De index van de vastgoedactivi-teit in België1 eindigde na het eerste trimester van 2018 op 128,7 punten tegenover 124,82 eind 2017

De indicator van het consumentenvertrouwen steeg in januari naar 4 en bereikte daarmee opnieuw het hoge niveau van oktober van vorig jaar. In februari daalde het vertrouwen, de indicator viel terug naar 1. In maart was er dan weer een heropleving en steeg de indicator naar 3. (Bron: NBB)
In december 2017 daalde het ondernemersvertrouwen naar 0,1 punten, deze daling werd ongedaan gemaakt in januari. Het vertrouwen herstelde naar 1,8 en werd bevestigd in februari. In maart verzwakte het vertrouwen en daalde dit opnieuw naar 0,1 punten. (Bron: NBB)

Het ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid kende een sterke verbetering in het begin van het jaar. De conjunctuur groeide van -0,8 in december naar 3,6 in januari. In de daaropvolgende maanden verslechterde het vertrouwen in de bouwsector telkens. Er werd een daling vastgesteld naar 2,0 in februari en 1,6 in maart. (Bron: NBB)
De inflatie, die in december van vorig jaar iets meer dan 2% bedroeg, daalde in de eerste maanden van dit jaar. In februari zakte de inflatie terug naar 1,5%. Meteen het laagste niveau sinds juni 2017. (Bron: NBB)

De rente voor een hypothecaire lening voor de aankoop van een huis en met looptijd van meer dan 10 jaar bedroeg in december vorig jaar 2,03%. De eerste maanden van dit jaar was er een beperkte daling van de rente naar 2,02%. (Bron: NBB)
In het eerste trimester van 2018 was het aandeel van hypothecaire
kredieten voor een aankoop terug even groot als dat van de andere
kredieten. De periode van de herfinancieringen als gevolg van de lage rente is daarmee ook duidelijk voorbij. De kredieten voor de aankoop van een woning lagen in het 1e trimester van dit jaar 6,3% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Bij de andere kredieten, zoals herfinancieringen, werd dan weer een forse terugval genoteerd (-18,9%)

Bron: notaris.be

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK