Huurdecreet goedgekeurd…MAAR!

Het Vlaams Parlement heeft op 24/10 ll. het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet goedgekeurd om in voege te treden op 01 januari 2019.
Er is echter een grote maar: de regeling voor de drie maanden huurwaarborg hoort daar niet bij!
Dus als er eigenaars zijn die tot 1 januari wilden wachten met het afsluiten van een huurcontract, zijn zij er aan voor de moeite. Voorlopig blijft de 2 maand huurwaarborg van toepssing ook na 1 januari 2019! Pas wanneer de Raad van State zijn fiat heeft ge’geven over de nieuwe regeling, zal dit onderdeel van het decreet kunnen goedgekeurd worden, er staat dan ook in het decreet dat artikel 37 (over de huurwaarborg) in werking zal treden op de datum die de Vlaamse Regering zal bepalen. Daar kunnen nog wel enkele maanden over gaan, vrezen wij.
Verdere gedetailleerde info is bij ons steeds te bekomen voor onze leden, die ook bij ons de volledige tekst van het decreet kunnen bekomen.
De Eigenaarsbond vzw
25/10/2018

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK