Huurwaarborg almaar meer online geregeld (deel 1)

Steeds meer (ver)huurders regelen de waarborg voor de huur van een appartement of kot online, volgens cijfers van KBC. Sinds begin dit jaar biedt de bankverzekeraar de mogelijkheid om een huurwaarborgrekening online te openen, via pc, tablet
of smartphone. Vroeger was het openen van zo’n rekening een omslachtige procedure, waarbij zowel huurder als verhuurder naar het bankkantoor moesten gaan om hun handtekening te zetten. Sommige banken eisen zelfs dat beide partijen aanwezig zijn bij het openen van de (geblokkeerde) rekening.
Aanvankelijk was de online-afhandeling enkel mogelijk voor KBC-klanten, maar sinds juni kan ook wie geen klant is van de bank de huurwaarborgrekening online afsluiten.
Het is overigens de huurder die kiest bij welke bank hij zo’n rekening opent. Na afloop van het huurcontract strijkt de huurder niet enkel het kapitaal op, maar ook de intresten die de rekening genereerde. Een huurwaarborg rekening is eigenlijk een  gereglementeerde spaarrekening, waarvan het geld echter enkel wordt vrijgegeven als het huurcontract afloopt en na akkoord van beide partijen.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK