Syndicus zonder VME of omgekeerd?

Na de nog steeds terugkerende vraag of nu al 3 maand waarborg
mag aangerekend worden (nee dus, ten vroegste vanaf 01-01-2019) worden wij op de Eigenaarsbond nu veelvuldig geconfronteerd met de vraag of een VME of syndicus altijd nodig is.
De wet stelt duidelijk dat van het ogenblik dat er 2 verschillende eigenaars zijn in een gebouw, er een syndicus moet aangesteld worden met logischerwijs een VME (Vereniging van mede-eigenaars).

Maar er is wel een uitzondering: als de basisakte uitdrukkelijk bepaalt dat de appartementswet niet gevolgd wordt, indien de aard van de goederen zulks rechtvaardigt, dan bestaat er geen verplichting om een syndicus aan te duiden noch om een VME te vormen. Nadeel van zo’n bepaling is dan wel dat alle beslissingen unaniem moeten worden genomen. Een ander nadeel is ook dat, om dan toch een VME te vormen, de basisakte moet aangepast worden, eveneens na unaniem akkoord hierover, wat dan weer notariële kosten met zich brengt en tevens de verplichting ook dan weer om een syndicus aan te stellen. De komende wet op de mede-eigendom voorziet hierin wel enige versoepeling (later meer hierover). Naar mijn gevoel en ervaring, is het aangewezen, zeker vanaf 3 eigenaars, om een VME op te richten al of niet met een mede-eigenaar als syndicus. Vele basisaktes dateren van tientallen jaren geleden toen enerzijds het over nieuwe gebouwen ging en anderzijds de mede-eigendomproblematiek nog niet zo uitgebouwd was als tegenwoordig, waardoor al
gemakkelijker naar die bepaling gegrepen werd.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK