Uw tuin in relatie tot de buren (deel 1)

Mag u een gemeenschappelijke muur/afsluiting eisen?
Ja, in de steden en de voorsteden mag iedere eigenaar zijn buur verplichten om bij te dragen tot het bouwen en herstellen van een muur tussen twee huizen, koeren of tuinen. Onderhoud en aanpassing: iedere mede-eigenaar deelt in de onderhouds- of herstellingskosten van de muur. Een eigenaar kan wel afstand doen van mede-eigendom, tenzij de muur tot steun dient voor een gebouw dat zich op zijn eigendom bevindt. Niemand mag een muur afbreken zonder zijn buurman erin te kennen en hem te vragen of hij het ermee eens is. Een eigenaar mag ook geen holten in de muur maken of er een constructie aanbouwen, zonder toestemming van de andere eigenaar.

Wat met gemeenschappelijke hagen?
Volgens artikel 33 van het Veldwetboek moet een gemene afsluiting op gemeenschappelijke kosten onderhouden worden. De ene eigenaar kan zich wel aan de gezamenlijke verplichting tot onderhoud onttrekken door afstand te doen van mede-eigendom van de haag. Dit kan enkel als de andere eigenaar dit aanvaardt en
dus bereid is exclusief eigenaar te worden. Weigert hij de afstand
te aanvaarden, dan kan de mede-eigenaar zich niet onttrekken
aan zijn onderhoudsverplichting. Is een haag niet gemeenschappelijk, dan moet deze op minstens 50 cm van de grens van de eigendom geplant zijn. De eigenaar van een
niet-gemene haag heeft het recht het erf van zijn buurman te betreden om onderhoudswerken aan zijn haag uit te voeren (zie hierboven, het ladderrecht). Hier is dezelfde regel van toepassing als voor gemeenschappelijke muren. De maximumhoogte mag 2,20m bedragen.

Volgens artikel 33 van het Veldwetboek moet een gemene afsluiting op gemeenschappelijke kosten onderhouden worden. De ene eigenaar kan zich wel aan de gezamenlijke verplichting tot onderhoud onttrekken door afstand te doen van mede-eigendom van de haag. Dit kan enkel als de andere eigenaar dit aanvaardt en
dus bereid is exclusief eigenaar te worden. Weigert hij de afstand
te aanvaarden, dan kan de mede-eigenaar zich niet onttrekken
aan zijn onderhoudsverplichting. Is een haag niet gemeenschappelijk, dan moet deze op minstens 50 cm van de grens van de eigendom geplant zijn. De eigenaar van een
niet-gemene haag heeft het recht het erf van zijn buurman te betreden om onderhoudswerken aan zijn haag uit te voeren (zie hierboven, het ladderrecht). Hier is dezelfde regel van toepassing als voor gemeenschappelijke muren. De maximumhoogte mag 2,20m bedragen.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK