Wat juist met de tussenkomst van een makelaar?

Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat verhuurders een beroep doen op een tussenpersoon of makelaar om hun pand(en) te verhuren. De makelaar heeft daarbij meestal de globale opdracht om op zoek te gaan naar degelijke huurders, maar vaak ook om de huurovereenkomst op te stellen en te laten ondertekenen door
de huurder(s). Een ander element van zijn opdracht bestaat er vaak in om toe te zien op de volstorting van de  overeengekomen huurwaarborg. Het gebeurt ook dat partijen overeenkomen dat de huurder de huurwaarborg zal overhandigen aan een lasthebber die de gelden zal storten op een geblokkeerde rekening. Wanneer deze huurwaarborg door de huurders aan de makelaar wordt betaald, dan is dit evenwel niet zonder gevaar voor de verhuurder die optreedt als lastgever van de makelaar. Zeker niet wanneer de makelaar in slechte papieren verkeert en failliet gaat. Indien een dergelijke betaling immers geschiedt aan de lasthebber van de verhuurder, is deze betaling bevrijdend en draagt de lastgever het risico van de insolvabiliteit van de lasthebber. Het Hof van Cassatie oordeelde immers dat de makelaar in deze situatie niet optreedt als lasthebber van de huurder(s), maar als lasthebber van
de verhuurder.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK