Uw tuin in relatie met de buren

Wat kan u doen als uw buurman de voorgeschreven minimumafstand niet respecteert?

Het gaat hier over de 2 m voor hoogstammige bomen en 0,5 m voor laagstammige bomen, heesters en struiken (zie HP 56). In geval van niet-naleving van de minimumafstand kan u eisen dat hij de struiken of de bomen in kwestie wegneemt. Komt de zaak voor de rechtbank, dan is niet zeker dat de rechter volledig zal ingaan op uw eis. Zo zal u in geval van een te dicht geplante boom, veelal genoegen moeten nemen met een inkorting van de betrokken boom. Noteer ook dat, indien u gedurende dertig jaar geen klacht hebt ingediend tegen een onrechtmatig geplante boom, u na verloop van die termijn niet meer kan eisen dat de boom weggenomen wordt.

Wie mag of moet snoeien?

In principe is het aan de eigenaar om de overhangende takken van zijn haag te snoeien of te verwijderen. Voor het onderhoud hebt u dus het recht om op het terrein van uw buurman te komen. Is zijn terrein afgesloten, dient u eerst toelating te vragen.

Wat als de buurman weigert om de takken van zijn boom of haag op uw eigendom te snoeien?

Dan kan u aan uw buurman vragen of u de takken zelf mag snoeien. Krijgt u hiertoe niet de toelating, dan mag u de takken toch zelf snoeien, zelfs ook van bomen die ouder zijn dan 30 jaar. Maar opgelet: u mag de boom van uw buurman pas snoeien als u uw buurman een “passende” termijn hebt gegeven om zelf het karwei uit te voeren. Bovendien wendt u zich best tot de vrederechter (een klacht bij politie haalt niets uit, omdat het hier over een burgerlijk feit gaat) om een rechterlijke machtiging te bekomen. Als u zonder zo’n machtiging buurmans boom snoeit, loopt u het risico achteraf een schadevergoeding te moeten betalen..

Aan wie behoort het fruit toe?

Fruit dat van de boom van uw buren in uw tuin valt, behoort u toe. Uw buur mag wel proberen om het fruit van de overhangende takken zelf te oogsten, maar hij moet  daarbij op zijn terrein blijven.

Doorschietende wortels

Tenslotte mag u op uw grond zelf doorhakken zonder toestemming van de eigenaar van de boom. Die eigenaar is zelfs aansprakelijk voor de schade die de wortels aanrichten, ook al staat de boom op een wettelijke afstand.. Ook van een boom ouder dan 30 jaar, mogen dergelijke wortels worden weggehakt

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK