Wat is een plaatsbeschrijving en waarom is dit nodig?

Telkens bij de aanvang EN het einde van een huurovereenkomst MOET tussen partijen verplicht een plaatsbeschrijving worden opgemaakt.  Het is zelfs wettelijk verplicht om de plaatsbeschrijving samen met de eigenlijk met de eigenlijke huurovereenkomst te registreren. Maar wat is nu eigenlijk het belang van dit document?

Een plaatsbeschrijving, ook wel een “staat van bevinding” genoemd, is een gedetailleerde vaststelling van de feitelijke toestand van onroerend goed op een bepaald moment. Het document vermeldt alle bijzonderheden en kenmerken van het goed en is meestal aangevuld met foto’s ter verduidelijking. Ook facturen van onderhoud van tuin en/of gasketel kunnen als bewijs toegevoegd worden zodat duidelijk is dat deze goed werden onderhouden. Bovendien kan je dan bij het einde van de overeenkomst ook de facturen van dit onderhoud vragen. Dergelijke plaatsbeschrijving wordt telkens aangemaakt bij de aanvang en bij het stopzetten van een huurcontract.

Men dient met volgende termijnen rekening te houden:

• ofwel wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt gedurende de periode dat het pand niet in gebruik is;
• ofwel wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt tijdens de eerste maand van de verhuring (igv contracten met een looptijd van minstens één jaar).
• aanvaard als verhuurder nooit de sleutels van een pand als de plaatsbeschrijving bij uittrede niet is ondertekend door de huurder. Laat een nieuwe huurder nooit het pand betreden vooraleer de plaatsbeschrijving bij uittrede van de vorige
huurder in orde is.

De wet stelt uitdrukkelijk dat de plaatsbeschrijving ‘op tegenspraak’ moet zijn opgemaakt, dit betekent dat de partijen de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn bij de opmaak van deze plaatsbeschrijving en vervolgens hun opmerkingen kunnen geven aan de plaatsbeschrijver. Het is zelfs aangewezen dat de huurder aanwezig is en het document mee ondertekent zodat er achteraf geen discussie mogelijk is over de partijdigheid van de plaatsbeschrijver. Zorg dus dat beide partijen getekend hebben voor de intrede en/of uittrede.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK