DAKISOLATIE EN DUBBELE BEGLAZING ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN NIET MEER GESANCTIONEERD

De Vlaamse Regering heeft op 24 mei 2019 het nieuwe besluit over woningkwaliteitsbewaking goedgekeurd. Dit besluit mildert onder bepaalde voorwaarden de vereisten van dakisolatie en dubbele beglazing.

Dakisolatie

Indien het dak van een woning niet geïsoleerd is, worden sinds 01/01/2015 strafpunten toegekend in geval van een woningcontrole (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013). Dit geldt niet voor kamers.

Vanaf 01/01/2020 zal het aantal strafpunten 15 bedragen voor daken van 16 m² of groter. Dit betekent dat het gebrek aan dakisolatie vanaf dan voldoende zal zijn om een woning ongeschikt te verklaren.

Nieuw en onverwacht is dat aan de energieprestatievereiste van dakisolatie vanaf 01/01/2020 kan voldaan worden met een bewijs van voldoende energiezuinigheid. Er zullen immers geen strafpunten worden toegekend wegens gebrek aan dakisolatie wanneer het EPC (energieprestatiecertificaat) van de woning een energiescore vermeldt gelijk aan of lager dan 600 voor open bebouwing, 550 voor half open bebouwing, 450 voor gesloten bebouwing en 400 voor een appartement.

Dubbele beglazing

Tegen 2020 moeten de ramen van zowel kamers als zelfstandige woningen minstens dubbel glas hebben. Vanaf 01/01/2020 worden bij afwezigheid van dubbel glas in één raam van een woonlokaal of badkamer 3 strafpunten toegekend en 9 strafpunten bij afwezigheid van dubbel glas in meerdere ramen. Vanaf 01/01/2023 zal de afwezigheid van dubbele beglazing in meerdere ramen in principe leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.

Vanaf 01/01/2021 (datum van inwerkingtreding van het nieuw besluit over woningkwaliteitsbewaking) geeft de afwezigheid van dubbele beglazing evenwel geen aanleiding meer tot het aanvinken van een gebrek voor zover het EPC van de woning een energiescore vermeldt gelijk aan of lager dan 600 voor open bebouwing, 550 voor half open bebouwing, 450 voor gesloten bebouwing en 400 voor een appartement.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK