2019 | Het jaar van de veranderingen

In 2019 werd het nieuwe huurdecreet van kracht. Hieronder nog even kort wat er veranderde:

Huurwaarborg werd terug op 3 maanden gebracht.

De basisindex voor de indexering van huurcontracten vanaf 2019 is deze van de maand voorafgaand aan de startdatum van het contract. Dit heeft als gevolg dat de basisindex voor de berekening van de indexering van de huurprijs, die door het ministerie maar op het einde van de voorafgaande maand van de start van een huurcontract wordt bekend gemaakt, meestal niet in het contract kan vermeld worden bij ondertekening. Dit doet echter geen afbreuk aan het recht van de verhuurder om op de verjaardag van het contract te indexeren. U kan als eigenaar uit beleefdheid het basisindexcijfer wel doorgeven aan de huurder van zodra het gekend is.

In de loop van de maand mei 2019 werden de regels voor dakisolatie gemilderd. Een gunstig EPC naargelang van de woning is voldoende, er moet geen extra dakisolatie voorzien worden in dat geval. Contacteer ons als u de exacte gegevens wenst, u kan deze ook opvragen via e-mail.

Het decreet voert ook een bijkomende sanctie in voor wanneer de waarborg niet op een geblokkeerde rekening wordt gezet. De huurder die een waarborg cash heeft overhandigd, mag het bedrag laten gelden als betaling van de huurprijs. Tegelijk moet de huurder wel hetzelfde bedrag op een geblokkeerde rekening plaatsen.

Deel 1/2

Annemie Vandeputte, secretaris-bestuurder EB

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK