2019 | Het jaar van de veranderingen – Deel 2 –

Een huurovereenkomst van negen jaar blijft de regel. De korte overeenkomsten van maximum drie jaar kunnen ook nog steeds. Nieuw is wel dat de huurder bij contracten van korte duur voortaan ook een opzegmogelijkheid heeft, mits uiteraard de naleving van een bepaalde opzegtermijn en -vergoeding. De schadevergoeding is dan anderhalve, een hele of een halve maand de huurprijs, naargelang men opzegt in het eerste, tweede of derde jaar.

Met de invoering van het huurdecreet wordt ook de medehuur beter gereglementeerd. Zo worden partners binnen een geïnstitutionaliseerde partnerrelatie (huwelijk en wettelijke samenwoning) beter beschermd en moeten nieuwe regels ervoor zorgen dat bij het beëindigen van de relatie het huurcontract sneller kan worden overgenomen. Daarom wordt er voortaan bij een geschil voor de vrederechter ook een attest van gezinssamenstelling gevraagd.

Een andere belangrijke bepaling is dat de Vlaamse regering, wat betreft de onderhouds- en herstellingsplicht van huurder en verhuurder, een richtinggevende lijst heeft opgesteld. Zo zullen talloze discussies in de toekomst kunnen worden vermeden.

Als eigenaar verhuurder hebt u er alle belang bij een huurcontract van de Eigenaarsbond te gebruiken. Zij zijn aangepast aan de meest recente regelgeving en bevatten de volledige lijst van wie voor welke kosten instaat zodat de huurder nooit kan beweren dat hij niet op de hoogte was.

Deel 2/2

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK