Extra ondersteuning voor kotstudenten

Persmededeling

Vrijdag 19 juni 2020

KABINET VAN DE VLAAMS MINISTER VAN financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed

Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele keurt de Vlaamse Regering extra ondersteuningsmaatregelen toe voor verschillende woondomeinen. “Ten eerste gaan we de kosten voor het verbruik van energie en water voor de maanden april en mei bij studentenhuurovereenkomsten kwijtschelden”, laat minister Diependaele weten. “Verder verlengen we het betalingsuitstel bij bijzondere sociale leningen en huurwaarborgleningen tot eind 2020. En ten slotte voorzien we ook een subsidie aan de sociale verhuurkantoren om een bijkomend personeelslid op halftijdse basis aan te werven dat ze specifiek kunnen inzetten om prospecties bij potentiële verhuurders uit te voeren.”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele neemt drie bijkomende coronamaatregelen:

  1. De kwijtschelding van de kosten voor energie en water voor de maanden april en mei bij studentenhuurovereenkomsten;
  2. Het verlengen van de mogelijkheid om betalingsuitstel te vragen voor bijzondere sociale leningen en huurwaarborgleningen;
  3. Het toekennen van subsidies aan de sociale verhuurkantoren voor het opdrijven van de prospectiecapaciteit.

Kwijtschelding energie- en waterkosten bij studentenhuurovereenkomsten

Toen de Nationale Veiligheidsraad de bevolking verplichtte om een woonplaats te kiezen en niet- essentiële verplaatsingen verbood, kozen veel kotstudenten ervoor om opnieuw thuis te verblijven. Daardoor bleven heel wat koten gedurende meer dan twee maanden leegstaan en zijn er geen kosten gemaakt voor energie en water.

“Om te vermijden dat studenten moeten betalen voor kosten die niet zijn gemaakt, wordt bepaald dat de niet-gemaakte kosten voor energie en water niet verschuldigd zijn voor de maanden april en mei. Bij studentenhuisvesting is het niet ongebruikelijk dat de energie- en waterkosten via een maandelijks forfait worden aangerekend – dus zonder link met de werkelijke kosten. Deze kwijtschelding gaat dus over het forfait”, laat Vlaams minister Matthias Diependaele weten.

De kwijtschelding geldt alleen voor de gevallen waarin de student het studentenverblijf heeft verlaten voor 1 april 2020, en niet is teruggekeerd voor 1 juni 2020.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK