Minister Diependaele lanceert campagne over woningkwaliteitswijzer

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele lanceert vandaag de website Woningkwaliteitswijzer, samen met de tweede campagnegolf over woningkwaliteit. “Met de online tool willen we op een laagdrempelige manier de kwaliteit van alle woningen in Vlaanderen verbeteren door te informeren, sensibiliseren en tenslotte te stimuleren om kleine of grotere ingrepen aan woningen waar nodig uit te voeren”, laat minister Diependaele weten.

Hoe staat het met de kwaliteit van uw woning? Welke werken pakt u best eerst aan? Test zelf de kwaliteit van uw woning met de Woningkwaliteitswijzer. Raadpleeg uw conformiteitsattest en vind gegevens over lopende procedures ongeschiktheid/onbewoonbaarheid.
 
Woningkwaliteit gaat erop vooruit

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met een minimum aan comfort. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal woningkwaliteitsnormen. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen.

Minister Diependaele: “Het aandeel Vlaamse woningen in goede staat steeg tussen 2013 en 2018 van 70% naar 77%, terwijl het aandeel woningen in slechte tot zeer slechte staat daalde van 14% naar 11%. Dat blijkt uit een onderzoek van het Steunpunt Wonen van 2018. Uit deze cijfers blijkt dus ook dat er toch nog heel wat woningen in Vlaanderen zijn die niet aan de woningkwaliteitsnormen voldoen. Daarom lanceren we deze campagne om ook die laatste woningen in orde te krijgen.”

 

Minimale normen

De woningkwaliteitsnormen zijn minimale normen en het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat elke woning eraan voldoet. Het gaat immers vooral over essentiële zaken zoals stabiliteit, brandveiligheid, de veiligheid van de technische installaties en voldoende verluchting en verlichting. Woningcontroleurs van de gemeenten en van het agentschap Wonen-Vlaanderen controleren of woningen voldoen aan de woningkwaliteitsnormen. Deze controles gebeuren vooral op de huurmarkt, hoewel de normen zelf voor alle Vlaamse woningen gelden, dus ook voor woningen waar de eigenaar zelf in woont.  Als uit zo’n controle blijkt dat de woning niet in orde is, kunnen er sancties volgen zoals een ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring en een jaarlijkse heffing. Tegen de ergste gevallen van krotverhuur treedt de Vlaamse Wooninspectie op door strafrechtelijke procedures op te starten.

Sensibiliseringscampagne

Uit die controles blijkt regelmatig dat verhuurders en bewoners de woningkwaliteitsnormen niet goed kennen of zich onvoldoende bewust zijn van de ernst van bepaalde problemen. Daar wil minister Diependaele met een grootschalige sensibiliseringscampagne verandering in brengen. “We willen dat iedereen weet dat er woningkwaliteitsnormen bestaan en dat het belangrijk is om ze te volgen. De succesvolle campagnes van vorig jaar over de woningkwaliteitsnormen, het belang van rookmelders en de preventie van CO-vergiftiging tonen aan dat brede sensibilisering werkt”, aldus minister Diependaele.

Daarom volgt nu het tweede deel van deze brede sensibiliseringscampagne op TV, print, radio en social media. Bovendien kunt u, met behulp van de woningkwaliteitswijzer, alle aandachtspunten van uw woning overlopen en ontdekken wat u er als eigenaar of huurder aan kan doen. Er is aandacht voor stabiliteit, vocht, brandveiligheid, comfort, technische installaties, enz… Elk onderdeel kan u afzonderlijk testen, het resultaat downloaden, meer informatie opzoeken over het thema en wat u kunt doen (of laten doen) om dit te verbeteren.

Woningkwaliteitswijzer

De Woningkwaliteitswijzer is rechtstreeks toegankelijk via www.vlaanderen.be/woningkwaliteitswijzer (voor om het even welke woning), maar ook (als eigenaar) via de Woningpas. De Woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over uw huis samenbrengt. Na het aanmelden vindt u er als eigenaar niet alleen informatie over de kwaliteit van uw woning (bijvoorbeeld na een controle) maar ook over andere keuringen, attesten, vergunningen, gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) of uw EPB-aangifte … Ook is het mogelijk om een technisch verslag of afgeleverd conformiteitsattest te raadplegen of gegevens te vinden over eventuele procedures ongeschiktheid/onbewoonbaarheid.

Meer informatie:

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK