‘Goede huisvader’ krijgt andere omschrijving in burgerlijk recht

In het gemoderniseerde Burgerlijk Wetboek, waarover de Kamer zich buigt, wordt de notie ‘goede huisvader’ vervangen door het genderneutrale ‘voorzichtig en redelijk persoon’.

Het begrip ‘goede huisvader’ is alomtegenwoordig in het Belgische burgerlijk recht, dat grotendeels stamt uit de napoleontische tijd. Het is een juridisch principe dat gebruikt wordt om te beoordelen of iemand een fout maakte door te vergelijken met het verwachte gedrag van een rationele en verantwoordelijke persoon in die situatie.

Zo moet wie een inspanningsverbintenis aangaat, er als teen goede huisvader’ alles aan doen om het contract na te komen. Of wie schade lijdt door een fout van een ander, moet toch als ‘een goede huisvader’ de schade zelf proberen te beperken.

De wijziging past in een evolutie die het Belgische recht ontdoet van zijn patriarchale karakter

De regering-De Croo sprak in haar regeerakkoord af de hervormingen van het burgerlijk recht voort te zetten. Eind februari dienden de meerderheidspartijen onder meer een wetsvoorstel in de Kamer in dat het nieuwe verbintenissenrecht bevat. De teksten gingen al langs de Raad van State, maar moeten onder meer nog besproken worden in de plenaire vergadering van de Kamer. Aan andere delen van het Burgerlijk Wetboek wordt nog volop gesleuteld. Maar ook daar is het de bedoeling om het begrip ‘goede huisvader’ te laten verdwijnen.

In het nieuwe burgerlijk recht wordt de notie ‘goede huisvader’ vervangen door het genderneutrale en modernere ‘voorzichtig en redelijk persoon’. Elk van de partijen bij een contract moet zich bij de uitvoering ervan voortaan ‘gedragen zoals een voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst’. De ‘goede huisvader’ als weetje, gaat terug op het Latijnse bonus pater familias. In de rechtspraak wordt ‘goede huisvader’ al langer gelijkgesteld met de nieuwe notie.

‘Of men nu spreekt van “goede huisvader” of van “voorzichtig en redelijk persoon”, dat zal inhoudelijk niets veranderen’, zegt professor Bernard Dubuisson (UCLouvain), lid van de expertencommissie die Geens aanstelde, in Le Soir. ‘Het is een symbolische kwestie, maar de hervormingswerken boden de kans om dit te corrigeren.’

Hoe dan ook zal vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad, in alle huurcontracten van de Eigenaarsbond onmiddellijk de nieuwe term  de oude ‘goede huisvader’ vervangen.

Bron: De Standaard

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK