Belastingvoordeel voor verhuurders verlengd en fysieke A.V. terug toegelaten

Eigenaars die een pand verhuren aan een zelfstandige of kmo die omwille van de coronamaatregelen verplicht moest sluiten, kunnen een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen van 30% als zij minstens 40% van de huur van de maanden maart, april en/of mei 2021 kwijtschelden. Dit geldt ook voor huurvoordelen, dit zijn de regelmatig weerkerende geldelijke lasten waarvan in de huurovereenkomst is bepaald dat ze door de huurder moeten worden gedragen, zoals de onroerende voorheffing. Deze coronasteunmaatregel wordt verlengd. De belastingvermindering voor de kwijtschelding van huur zal nog mogelijk zijn tot en met september 2021.
De kwijtschelding moet vastgelegd zijn in een schriftelijke huurovereenkomst, waarvan de verhuurder uiterlijk tegen 15 juli 2021 een kopie moet bezorgen aan de FOD Financiën.  Waarschijnlijk zal een latere datum voorzien worden om de kwijtschelding van de huur van de maanden juni tot en met september 2021 te bewijzen.
Voor de voorwaarden om dit belastingvoordeel te kunnen genieten en een modelovereenkomst, verwijzen wij naar de website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus

Mede-eigendom

Fysieke Algemene Vergaderingen kunnen opnieuw
De overheid meldt op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/  onder de rubriek ‘Openbaar leven’ dat mits naleving van de veiligheidsvoorschriften, algemene vergaderingen sinds 9 juni 2021 opnieuw fysiek kunnen plaatsvinden met maximum 50 personen en vanaf 25 juni 2021 met maximum 100 personen.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK