Gasboetes voor onwillige verhuurders zonder conformiteitsattest?

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD dienden een voorstel van decreet in om de lokale handhaving van de woonkwaliteit beter te kunnen garanderen. Bij goedkeuring van het voorstel zullen gemeentebesturen jaarlijks een GAS-boete kunnen geven wanneer een onwillige verhuurder in gebreke blijft.

Vlaams Parlementslid Sarah Smeyers (N-VA), en hoofdindiener van het decreet: “Vandaag kan een GAS-sanctie slechts éénmaal worden toegekend. Door dit jaarlijks mogelijk te maken, versterken we de handhaving in die gemeenten waar het conformiteitsattest al verplicht werd.” Het voorstel van decreet werd een eerste keer besproken en unaniem goedgekeurd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement op 1 juli en staat binnenkort op de agenda van de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Het conformiteitsattest toont aan dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en aan alle kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Het is één van de belangrijkste instrumenten die de kwaliteit van een huurwoning, een kamer of studentenkamer kan aantonen. Op het attest wordt er bij voorbeeld het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld. Het attest is echter niet overal verplicht. Intussen hebben wel al 49 gemeenten (van de 300) dit attest verplicht gemaakt.

“Woonkwaliteit is vooral in het laagste segment van de private huurmarkt een aandachtspunt. Daar stellen zich namelijk de meeste en grootste problemen op vlak van veiligheid en woonkwaliteit. We zien er ook de meest kwetsbare huurders. Terecht leggen steeds meer steden en gemeenten zo’n attest bij private huur verplicht vast in een gemeentelijke verordening.”, aldus hoofdindiener Sarah Smeyers, Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen van wonen in Aalst, waar het attest verplicht is.

Gemeenten zouden bij goedkeuring van het decreet de mogelijkheid krijgen om dit attest te verplichten en om het niet naleven van deze verplichting te sanctioneren met een eenmalige gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete) van maximum 350€.

“Met dit voorstel van decreet verruimen we de handhavingsmogelijkheden van de gemeenten en wordt tegemoetgekomen aan een duidelijke de vraag van de lokale besturen. Door de invoering van een jaarlijks terugkerende aanvraagverplichting kan ook jaarlijks de GAS-boete worden opgelegd aan die verhuurders die volharden in de boosheid.”, aldus de andere indieners, Katja Verheyen (N-VA) en Allessia Claes (N-VA).

Meer informatie vindt u via volgende link:

Integrale tekst Voorstel van Decreet: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1699855

 

VZW De Eigenaarsbond

 

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK