Algemene vergadering VME kan binnenkort weer soepeler schriftelijk

Als alles goed gaat, kan de algemene vergadering van een appartementsgebouw binnenkort opnieuw via een versoepelde schriftelijke besluitvorming verlopen. De eerste horde daartoe in de Kamer is genomen.

Sinds vorige week mogen algemene vergaderingen niet langer fysiek worden georganiseerd. Volgens de nieuwe coronaregels geldt een algemene vergadering van een appartementsgebouw als een private bijeenkomst en die mogen nu tijdelijk niet meer plaatsvinden.

Een algemene vergadering mag alleen volledig digitaal doorgaan (tenzij ze plaats vindt in een private woning). Maar dat is niet vanzelfsprekend, zeker niet in grote gebouwen met veel mede-eigenaars. De makelaarsfederatie CIB Vlaanderen vroeg daarom de soepelere schriftelijke besluitvorming opnieuw in te voeren, en vond gehoor bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Via diverse amendementen op een lopend wetsontwerp kan de versoepelde schriftelijke besluitvorming worden ingevoerd. Op 7/12 werden de amendementen een eerste keer besproken in de Kamercommissie-Justitie en eenparig goedgekeurd door de voltallige commissie.

Waarschijnlijk volgt de goedkeuring in de plenaire op donderdag 23 december, en kan de maatregel in werking treden zodra hij verschenen is in het Staatsblad.

Het gaat opnieuw om een tijdelijke maatregel, tot 31 mei 2022. De soepelere regels houden in dat er een gewone meerderheid van meer dan 50 procent vereist is voor de goedkeuring van de rekeningen of wettelijk verplichte werken, en een tweederdemeerderheid voor werken in de gemeenschappelijke delen.

Zonder die versoepeling was een schriftelijke procedure ook mogelijk, maar nauwelijks werkbaar omdat alle mede-eigenaars eraan moesten deelnemen en akkoord gaan om iets te kunnen uitvoeren.

Bron: De Tijd/Netto

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK