Bevriezing huur slecht geïsoleerde huizen start meteen

Bevriezing huur slecht geïsoleerde huizen start meteen

Soms kan het in de politiek snel gaan. Afgelopen zaterdag werd er in het Vlaams parlement gedebatteerd over de Septemberverklaring en de begrotingsingrepen van minister-president Jan Jambon. Er werd o.a. beslist dat verhuurders van woningen en appartementen (voor particulier gebruik) die niet energiezuinig zijn, vanaf november de huurprijzen voor één jaar niet meer mogen indexeren. Echter, er werd een nooddecreet goedgekeurd, zodat de maatregel nu een maand vroeger kan ingaan. Daarin werd dus beslist dat verhuurders van slecht geïsoleerde huizen, per onmiddellijke ingang, dus vanaf 1 oktober, de huurprijs niet meer mogen optrekken.

Het oogmerk is om de huurders te helpen met het betalen van hun energierekening. Immers, diezelfde huurder wordt vandaag door de energiecrisis 2 keer financieel getroffen, nl. enerzijds, door de energiefactuur die exponentieel gestegen is én anderzijds, door een stijgende huurprijs door indexering. Wie vandaag een huis of appartement huurt met hoge energiekosten zal zijn huur een tijd niet duurder zien worden. Normaal mag de verhuurder de huurprijs jaarlijks mee laten meestijgen met de levensduurte, maar voor slecht geïsoleerde huurpanden mag zo’n indexatie een jaar lang niet.  Concreet betreft het woningen met een EPC (= Energie Prestatie Certificaat) F – E (geen indexatie) of D (50% indexatie). Voor energiezuinige woningen met EPC-certificaat A-B-C mag wel er normaal geïndexeerd worden. De maatregel is dus versneld in voege getreden. Men wil hiermee vermijden dat verhuurders de kans zien, n.a.v. de aankondiging van de nieuwe maatregel, de huurprijs nog snel te gaan indexeren, vooraleer die kracht van wet wordt.

Er zijn in Vlaanderen meer dan 100.000 woningen of appartementen of ruim 1/6de van de Vlaamse huurmarkt die nog niet over een EPC-certificaat beschikken, ook al is dit verplicht sinds 2009. Ook zij mogen niet indexeren! Immers, dat verloren jaar van niet-indexatie, bij de verhuurders die niet  mogen indexeren (E & F en 50% van D), mag nadien dus niet meer bijgerekend worden. Zo wordt vermeden dat huurprijzen het volgend jaar fors zouden gaan stijgen. “Het is een aanmoediging voor de verhuurder om zijn huurpand  in orde te maken en de Energie Prestatie te verbeteren, zodat men nadien terug kan genieten van de volledige indexatie”, aldus Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen.

Dus, wilt u zich hierover grondig informeren ? Heeft u huurcontracten die uw wenst te indexeren ? Heeft u nog geen EPC-attest of moet het oude worden hernieuwd ? De Eigenaarsbond kan u helpen met het oplossen van deze problematiek. Wij doen nazicht van al uw dossiers en kunnen u hierin administratief volledig ondersteunen en ontzorgen! Laat ons weten ? Tel. 03 232 26 06 of email info@eigenaarsbond.be (met vermelding van naam en lidnummer!). Nog geen lid? Op www.eigenaarsbond.be vindt u meer informatie.

Met vriendelijke groeten,

Het team van De Eigenaarsbond vzw

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK