Hét asbestattest – Een nieuw wettelijk verplicht verkoopdocument vanaf 23 november 2022!

Voor de verkoop van eigendommen, die gebouwd zijn vóór 2001, is vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht. Op het moment dat de verkoopovereenkomst of aankoop/verkoopbelofte getekend wordt, moet het asbestattest beschikbaar zijn. Een opschortende voorwaarde is niet mogelijk.

Met deze verplichting wil de Vlaamse overheid Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken. Om dit te realiseren werd er een plan opgemaakt met verschillende maatregelen. Dat plan, het Actieplan Asbestafbouw”, werd in 2018 goedgekeurde door de Vlaamse Regering. Enkel niet risicovolle asbestmaterialen mogen na 2040 dan nog in gebouwen aanwezig zijn. Een asbestmateriaal is risicovol wanneer het een verhoogde kans heeft op het vrijstellen van asbestvezels. Beschadiging, veroudering of verwering werkt dit in de hand. Het asbestattest brengt deze risicovolle asbestmaterialen in kaart en informeert eigenaars over de asbestveiligheid van hun gebouw.

De inventarisatie dient te gebeuren door gecertificeerde asbestdeskundige welke een hele opleiding hebben dienen te volgen en de nodige examens hiervoor hebben afgelegd. Een asbestdeskundige wordt je niet zomaar!

Asbest is van oorsprong een natuurlijk product en werd omwille van zijn brand- en hittebestendigheid massaal gebruikt. Het werd verwerkt in meer dan 3.500 materialen. Het komt voor in woningen, gebouwen, installaties en zelfs voertuigen. Omwille van de gezondheidsrisico’s geldt in de hele Europese Unie een verbod op het gebruik van asbest. Tot de dag van vandaag ontdekken deskundigen regelmatig nog nieuwe varianten van asbestmaterialen.

Met de ‘Innovation brand” in Brussel, waarbij 300 doden te betreuren vielen, is er in België een toename geweest van het gebruik van asbest. Omwille van zijn eigenschappen werd asbest zelfs uit veiligheidsoogpunt aanbevolen voor de brandbescherming in gebouwen.

Dat asbest terug te vinden is in daken en gevels, is voor vele geen onbekende. Maar door zijn positieve eigenschappen is dit materiaal tot het jaar 2000 in veel meer bouwtoepassingen gebruikt. Noem maar op: vinylvloeren, lambrisering, vensterbanken, afvoergoten of zelfs bloembakken.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Om onze leden te helpen bij het bekomen van dit asbestattest heeft De Eigenaarsbond vzw ook hiervoor een samenwerking afgesloten met Vastgoed Experts. Vastgoed Experts biedt u een gecertificeerde, kwalitatieve dienstverlening over heel Vlaanderen.

Wenst u een asbestattest voor uw eigendom, contacteer ons secretariaat op 03 232 26 06 voor meer info en een vrijblijvende offerte.

Bron:
www.ovam.vlaanderen.be
www.eternit.be

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Comments are closed.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK