Avondconsultaties bij de Eigenaarsbond

Avondconsultaties bij de Eigenaarsbond

Na de uitbreiding naar de Vlaamse provincies toe steekt de Eigenaarsbond nog een tandje bij in haar dienstverlening. Met ingang van 3 april eerstkomend zullen leden ook afspraak kunnen maken elke woensdagavond tussen 18u00 en 21u00 op het zeteladres: Otto Veniusstraat 28, 2000 Antwerpen. Afspraken dienen telefonisch gemaakt te worden op 03/232 26 06 Steeds […]

lees verder »
De Eigenaarsbond breidt uit!

De Eigenaarsbond breidt uit!

Het kon niet uitblijven: de blijvende groei van onze vereniging zet ons aan tot een eerste stap in de richting van ons groeiend klantenbestand in de Vlaamse provincies. Ook de service in ons kantoor in Antwerpen wordt uitgebreid, details hierover volgens spoedig. Als start zullen wij vanaf 1 maart e.k. een zitdag per maand houden […]

lees verder »
De schimmeltruc

De schimmeltruc

Meer en meer eigenaars krijgen te maken met steeds slimmere huurders die zoeken minder of zelfs geen huur te moeten betalen.  Dat is hetgeen wij het laatste jaar bij de Eigenaarsbond ondervinden. Met name de ongeschiktheidsverklaring tot verhuur (mede) ingevolge schimmelvorming zit sterk in de lift. Elke verhuurde woning moet aan de opgelegde normen voldoen bij verhuur. Dat weet elke […]

lees verder »
Overlast van de buurman? Wat kan je er nog tegen doen?

Overlast van de buurman? Wat kan je er nog tegen doen?

Het wordt voor de burger veel moeilijker een milieuovertreding die hem last bezorgt te laten stoppen. Het nieuwe decreet Lokaal Bestuur schrapt namelijk de milieustakingsvordering”, een soort snelrecht tegen milieu-inbreuken. Chris Dusauchoit gebruikte die nog met succes tegen de stankoverlast van zijn buurman. Een burger moet de kans krijgen om milieufouten of -nalatigheden van het bestuur te laten rechtzetten. Dat […]

lees verder »
Asbest wegwerken: Vlaamse overheid komt tussen (deel 1)

Asbest wegwerken: Vlaamse overheid komt tussen (deel 1)

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil iedereen die vanaf 2022 zijn woning verkoopt, verplichten om een asbestinventaris op te stellen. Vanaf 2032 wil ze die inventaris verplicht maken voor alle woningen. “In 70% tot 90% van alle huizen die voor 2001 zijn gebouwd, zit asbest”, zegt Schauvliege. “Wie risicovolle asbest wil  laten verwijderen, zal de helft van die kosten […]

lees verder »
Uw tuin in relatie met de buren

Uw tuin in relatie met de buren

Wat kan u doen als uw buurman de voorgeschreven minimumafstand niet respecteert? Het gaat hier over de 2 m voor hoogstammige bomen en 0,5 m voor laagstammige bomen, heesters en struiken (zie HP 56). In geval van niet-naleving van de minimumafstand kan u eisen dat hij de struiken of de bomen in kwestie wegneemt. Komt de zaak voor de rechtbank, […]

lees verder »

3 maanden waarborg goedgekeurd! Opgelet met indexatie!

Op 7 december werd het Vlaams Woninghuurdecreet gepubliceerd in het Staatsblad. De Vlaamse Regering keurde eveneens de uitvoeringsbesluiten met ingang van 1 januari 2019 goed. Dit betekent dat de huurwaarborg van 3 maand daadwerkelijk mag gevraagd worden vanaf 1 januari, dit wil zeggen voor contracten die afgesloten worden vanaf 1 januari. Inderdaad, contracten die in […]

lees verder »

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK