Online huurwaarborg – deel 2

Online huurwaarborg – deel 2

Begin dit jaar werd 30 procent van de huurwaarborgen digitaal geregeld, terwijl dat in “juli al 40 procent was’, zegt KBC-woordvoerster Ilse De Muyer. Bij andere grootbanken is het nog wachten op een digitale oplossing. ‘Bij BNP Paribas Fortis loopt hierover een analyse, maar voor een concrete timing is het nog te vroeg’, zegt woordvoerder Jeroen Petrus. Bij de […]

lees verder »
Huurwaarborg almaar meer online geregeld (deel 1)

Huurwaarborg almaar meer online geregeld (deel 1)

Steeds meer (ver)huurders regelen de waarborg voor de huur van een appartement of kot online, volgens cijfers van KBC. Sinds begin dit jaar biedt de bankverzekeraar de mogelijkheid om een huurwaarborgrekening online te openen, via pc, tablet of smartphone. Vroeger was het openen van zo’n rekening een omslachtige procedure, waarbij zowel huurder als verhuurder naar het bankkantoor moesten gaan om […]

lees verder »
Syndicus zonder VME of omgekeerd?

Syndicus zonder VME of omgekeerd?

Na de nog steeds terugkerende vraag of nu al 3 maand waarborg mag aangerekend worden (nee dus, ten vroegste vanaf 01-01-2019) worden wij op de Eigenaarsbond nu veelvuldig geconfronteerd met de vraag of een VME of syndicus altijd nodig is. De wet stelt duidelijk dat van het ogenblik dat er 2 verschillende eigenaars zijn in een gebouw, er een […]

lees verder »
Uw tuin in relatie tot de buren (deel 1)

Uw tuin in relatie tot de buren (deel 1)

Mag u een gemeenschappelijke muur/afsluiting eisen? Ja, in de steden en de voorsteden mag iedere eigenaar zijn buur verplichten om bij te dragen tot het bouwen en herstellen van een muur tussen twee huizen, koeren of tuinen. Onderhoud en aanpassing: iedere mede-eigenaar deelt in de onderhouds- of herstellingskosten van de muur. Een eigenaar kan wel afstand doen van mede-eigendom, tenzij […]

lees verder »
Moet u de huur aangeven?

Moet u de huur aangeven?

Een verhuurder moet in zijn jaarlijkse belastingaangifte het kadastraal inkomen van het verhuurde pand aangeven. Maar in België worden particuliere vastgoedbeleggers niet rechtstreeks belast op hun huurinkomsten. Hij wordt belast op het kadastraal inkomen vermeerderd met 40%.  Het volstaat dus in uw jaarlijkse belastingaangifte het nietgeïndexeerd kadastraal inkomen aan te geven. De fiscus indexeert dat zelf en verhoogt het bedrag […]

lees verder »
Wat juist met de tussenkomst van een makelaar?

Wat juist met de tussenkomst van een makelaar?

Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat verhuurders een beroep doen op een tussenpersoon of makelaar om hun pand(en) te verhuren. De makelaar heeft daarbij meestal de globale opdracht om op zoek te gaan naar degelijke huurders, maar vaak ook om de huurovereenkomst op te stellen en te laten ondertekenen door de huurder(s). Een ander element van zijn opdracht […]

lees verder »
Bijeenroeping gewone algemene vergadering

Bijeenroeping gewone algemene vergadering

Zoals geweten, houdt de syndicus van een gebouw, tijdens de periode die het reglement van mede-eigendom voorschrijft, jaarlijks een algemene vergadering. Artikel 577-6, §3 Burgerlijk Wetboek bepaalt de vorm waarin de uitnodiging voor deze vergadering moet gebeuren. De bijeenroeping geschiedt meer bepaald bij een ter post aangetekende brief, tenzij de geadresseerden individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd de oproeping via een […]

lees verder »

GRATIS INFO-AVOND OP 27/11

Op 27 november e.k. organiseren wij in samenwerking met Century 21 ABRICASA, Kasteelstraat 58 te 2000 Antwerpen een gratis info-avond met als onderwerp “HET NIEUWE HUURDECREET OP 1 JANUARI 2019”, gegeven door prof. dr. Daily WUYTS. Locatie: Century 21 ABRICASA, Kasteelstraat 58 te 2000 Antwerpen START: 19u30 Century 21 Abricasa biedt een receptie aan vanaf […]

lees verder »

Huurdecreet goedgekeurd…MAAR!

Het Vlaams Parlement heeft op 24/10 ll. het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet goedgekeurd om in voege te treden op 01 januari 2019. Er is echter een grote maar: de regeling voor de drie maanden huurwaarborg hoort daar niet bij! Dus als er eigenaars zijn die tot 1 januari wilden wachten met het afsluiten van een huurcontract, […]

lees verder »
Gratis info-avond

Gratis info-avond

Gratis Info-avond op 30 oktober 2018 met STRATEGICA NV in hotel Serwir Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas 19u15 : ontvangst 19u30 : Prof. Dr. Daily Wuyts: “De nieuwe wet op de mede-eigendom” 20u15: Strategica: “Het nieuwe erfrecht! Hoe vermijd ik hoge erfbelasting met behoud van controle?” 21u15: Netwerkevent met receptie Inschrijven verplicht: 03/232.26.06 of […]

lees verder »

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK